เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมกับคุณวิญญู สายสนิท รองผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด โดยประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย