คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะรายวิชาในหลักสูตรไทยกับเยอรมันในสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยจัดอบรมให้กับครูปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 การอบรมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)