เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกในสถานประกอบการอาวุโส บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด