เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ร่วมกับคุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จัดประชาสัมพันธ์โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยมีนักเรียนจำนวนมากจากสาขาวิชาต่างๆเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น การประชาสัมพันธ์โครงการฯจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ