เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เยี่ยมชมบริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ได้พูดคุยกับคุณวิญญู สายสนิท รองผู้อำนวยการบริหาร และ มร. ไมเคิล เวห์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตภายใต้โครงการ GTDEE