เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ และ รับรองมาตรฐานในหลักสูตรฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทางเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งทำหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกอาชีพ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหารบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. เอกคาร์ท เมเยอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการลูกค้ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในต่างประเทศ บริษัท เดมเลอร์ เอจี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวเสริมเปิดงาน นอกจากนี้ มร.เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย