เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาคปฏิบัติในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยกรอบรมจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมฯ