เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการ แนะแนวการสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยการสอบจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)