เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกช่างอาวุโส และ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบด้วย ดร. วีระ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สมชาย คารมย์ หัวหน้าทวิภาคีแผนกช่างยนต์ และอาจารย์แผนกความร่วมมือ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)