เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกช่างอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู แพลททิโน่ มอเตอร์ จ. นครปฐม ซึ่งศูนย์ตัวแทนฯแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพของ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2563