เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับ ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ และ อาจารย์ณรงค์กรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรม โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 ระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนี้ คณะทำงานโครงการ GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพรุ่นดังกล่าวเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)