เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ( PAL Final Examination) สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี2561 ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ. บางนา-ตราด กม. 19 โดยเรียนเชิญ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มาเป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในครั้งนี้