ดูรูปเพิ่มเติมกรุณากดอัลบั้มรูป https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Gtdeeproject&set=a.2926855434196550

คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 (PAL examination – Part 1) ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

โดยการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบที่มุ่งเน้นการใช้โครงงานเป็นหัวข้อหลักในการสอบ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 สถานี ดังนี้

การสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1
สถานีที่ 1: ทักษะทางด้านช่างกล
สถานีที่ 2: การติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ
สถานีที่ 3: การลงโปรแกรม PLC
สถานีที่ 4: การติดตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์

การสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 2
สถานีที่ 5: การติดตั้งอุปกรณ์
สถานีที่ 6: การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด
สถานีที่ 7: การจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
สถานีที่ 8: การส่งมอบชิ้นงานครบชุด

ในการสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 ทางนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวนทั้งหมด 26 คน เข้าร่วมการสอบดังกล่าว โดยได้รับมอบหมายงานในแต่ละสถานี และมีการหมุนเวียนระหว่างสถานีที่ 1 ถึง สถานีที่ 4 พร้อมกันนี้ ในการสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 2 นั้น นักศึกษาจะทำการสอบในตอนท้ายของการศึกษาชั้นปีที่ 2

Tags: